Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem rehabilitacyjnym
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w:
– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Oddziale urazowo-ortopedyczny
– Pediatrii i Neonatologii
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopowej
4. Lekarz epidemiolog
5. Odczytu zdjęć rtg przez lekarza radiologa
6. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:
– anestezjologii i intensywnej terapii
– wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej
– wewnętrznym
– centralnej izbie przyjęć / dyżur poz
7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni rtg i tomografii komputerowej przez techników
8. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Wewnętrznym
9. Zabezpieczenie transportu medycznego (ratownik kierowca)

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 02/12/2020 z dnia 09.12.2020r.
informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem rehabilitacyjnym
Lek. med. Jacek Bućko
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w:
– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lek. med. Mirosław Rusek
    Lek. med. Piotr Prus
    Lek. med. Krzysztof Biesiada
– Oddziale urazowo-ortopedyczny
Lek.med. Wojciech Włodarczyk
Lek.med. Michał Najderek
– Pediatrii i Neonatologii
Lek. med. Andrzej Ruminowicz
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopowej
Lek. med. Jan Błach
4. Lekarz epidemiolog
Lek. med. Elżbieta Markiewicz-Herman
5. Odczytu zdjęć rtg przez lekarza radiologa
Lek. med. Aleksandra Kasperczyk
6. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:
– anestezjologii i intensywnej terapii
  Lek. med. Mirosław Rusek
    Lek. med. Piotr Prus
– wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej
Lek. med. Marek Wegner
– wewnętrznym
Lek. med. Paweł Wasilewski
– centralnej izbie przyjęć / dyżur poz
Brak oferty
7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni rtg i tomografii komputerowej przez techników
Romuald Sic
    Bogumiła Sic
    Maria Piórek
    Maria Sobczak
8. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Wewnętrznym
Teresa Fink
9. Zabezpieczenie transportu medycznego (ratownik kierowca)
Marek Łabiszak

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 29.12.2020

Rozmiar czcionki