Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

1. Udzielania świadczeń lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym
2. Udzielanie świadczeń lekarskich :
– odczyty badań TK
– odczyty zdjęć rtg
– wykonywanie badań Doppler wraz z opisem
3. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w dziale anestezjologii
4. Świadczenie usług pielęgniarskich wraz z koordynacją pracy w dziale anestezjologii

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 04/07/17 z dnia 17.07.2017r.

informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

1.Udzielania świadczeń lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym
Lek. med. Edward Świerzyński

2.Udzielanie świadczeń lekarskich :
– odczyty badań TK
– odczyty zdjęć rtg
– wykonywanie badań Doppler wraz z opisem
Lek. med. Angelika Chwedyna

3.Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w dziale anestezjologii
Justyna Michalska
Zofia Kozłowska
Lena Misiak
Piotr Różek

4.Świadczenie usług pielęgniarskich wraz z koordynacją pracy w dziale anestezjologii
Kamil Kwiatek

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 31.07.2017

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki