Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa  w Chodzieży  Nr 03/03/17   z dnia 15.03.2017 r.
INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 1.Wykonywanie badań z zakresu bakteriologii dla Szpitala wpłynęły 2 oferty:

 • Przyjęto ofertę:      NZOZ „PULS”  Anna Czypek Oborniki
 • Odrzucono ofertę:  Diagnostyka Sp.z.o.o. Poznań 

2. Świadczenia medyczne z zakresu nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej- przyjęto oferty:

 • miasto i gmina Chodzież: Ewa Strugała, Jadwiga Witczak
 • miasto i gmina Szamocin: Daria Paprocka
 • miasto i gmina Margonin: Anna Duda
 • gmina Budzyń: Ewa Strugała, Jadwiga Witczak

 

3. Świadczenie usług transportu sanitarnego, które obejmują: świadczenie usług transportu pacjentów do innych jednostek świadczących usługi medyczne w celu dalszego leczenia lub wykonania konsultacji, lub transportu p.o.z , lub przewozu pacjentów do domu zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz świadczenie usług transportu krwi i preparatów krwiopochodnych.

 – konkurs unieważniony

 4. Zabezpieczenie transportu medycznego ( ratownik kierowca)

Przyjęto oferty :

 • Ratownictwo Medyczne Marcin Łapacz
 • „DW-MED.” Damian Wasik
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców Transport Ciężarowy Marek Łabiszak

5.Pełnienie dyżurów:

 • w oddziałach chirurgicznych
 • w centralnej izbie przyjęć ( dyżur poz)

– nie wpłynęły  oferty

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 31.03.2017

Przewodnicząca Komisji Konkursowej:
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki