+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Udzielania świadczeń pielęgniarskich w:

Poradniach specjalistycznych oraz kompletowanie  danych do realizowanego przez Szpital Projektu

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa  w Chodzieży  Nr 07/07/2018    z dnia 12.07.2018  r. informuje, że wpłynęła i została przyjęta oferta na

Udzielania świadczeń pielęgniarskich w: Poradniach specjalistycznych oraz kompletowanie  danych do realizowanego przez Szpital Projektu

 Emilia Jagat

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 30.07.2018

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

 

Skip to content