Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

 

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej

2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w Oddziałach Chirurgicznych

3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz)

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 02/01/2019 z dnia 18.01.2019r. informuje, że wpłynęły oferty:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej

  • Lek. med. Kazimierz Stefański

2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w Oddziałach Chirurgicznych

  • Lek. med. Kazimierz Stefański

3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz)

  • Nie wpłynęła żadna oferta

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia : 30.01.2019

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki