Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Chirurgii Ogólnej
2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w:

  • oddziałach chirurgicznych

4. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:30 do 7:30 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:30 – 7:30 w:

  • oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 01/05/2018 z dnia 07.05.2018r.

informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Chirurgii Ogólnej

  •  Dr n.med. Krzysztof Lewandowski

2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • lek. med. Sławomir Kwitowski

3. Pełnienie dyżurów lekarskich – oddziałach chirurgicznych

  • Dr n.med. Krzysztof Lewandowski

4.Pełnienie dyżurów lekarskich- oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • lek. med. Sławomir Kwitowski

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

 

 

Chodzież, dnia : 28.05.2018

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki