Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

  • Centralnej Izbie Przyjęć

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 04/05/19 z dnia 14.05.2019r. informuje, że wpłynęła i została przyjęta oferta:

Umańska Marzenna

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

 

 

Chodzież, dnia : 28.05.2019

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki