+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

 

1. Świadczenie usług lekarskich w Pracowni Endoskopowej
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w: w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz).
3. Zarządzanie średnim personelem medycznym na bloku operacyjnym
4. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
5. Udzielanie świadczeń położnej w oddziale położniczym

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 03/12/2019 z dnia 16.12.2019 r.
informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

W ZAKRESIE:
1. Świadczenie usług lekarskich w Pracowni Endoskopowej
    Lek. med. Lidia Banaś
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.oo do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w: w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz).
    nie wpłynęła oferta
3. Zarządzanie średnim personelem medycznym na bloku operacyjnym
    Danuta Szmytkowska
4. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
    Magdalena Pryka
    Miłosz Świstak
    Barbara Mrotek-Herman
5. Udzielanie świadczeń położnej w oddziale położniczym
    Iwona Stefanik

Chodzież, dnia : 27.12.2019

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Skip to content