Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

  • Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
  • Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziale urazowo-ortopedycznym

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa  w Chodzieży  Nr 01/09/16 z dnia 15.09.2016r. informuje, że  zostały  przyjęte oferty na udzielanie świadczeń:

  • Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym

Gabriela Pytel

  • Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziale urazowo-ortopedycznym

Lucyna Walerowska

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia 26.09.2016
Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki