Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

– oddziale wewnętrznym

– oddziale urazowo-ortopedycznym

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa  w Chodzieży  Nr 02/04/2019 z dnia 08.04.2019r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

 

  1. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym

Jolanta Poznańska

  1. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale urazowo-ortopedycznym

 Anna Głowacka

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia : 23.04.2019

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki