Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej
2. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25:

– w centralnej izbie przyjęć ( dyżur poz)
– w oddziałach chirurgicznych

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 01/11/17
z dnia 08.11.2017 r.

informuje, że wpłynęła i została przyjęte oferta:

1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej
– lek. med. Anna Kołodziejska

2. Pełnienie dyżurów w oddziałach chirurgicznych:
– lek. med. Anna Kołodziejska

3. Pełnienie dyżurów w centralnej izbie przyjęć ( dyżur poz)
– lek. med. Anna Kołodziejska
– lek. med. Agata Gościńska
– lek. med. Paulina Zakrzewska

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia : 21.11.2017

Rozmiar czcionki