Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

  1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:30 do 7:00 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:00 – 7:00 w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa  w Chodzieży Nr 02/12/17 z dnia 07.12.2017 r.
informuje, że wpłynęła i została przyjęte oferta:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lek. med. Dariusz Skrzypek

2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:30 do 7:00 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:00 – 7:00 w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lek. med. Dariusz Skrzypek

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 20.12.2017

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki