Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 04/02/17 z dnia 20.02.2017 r.

informuje, że wpłynęła i została przyjęte oferta:

Grażyna Maczyńska – Usługi Pielęgniarskie

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

 

 

Chodzież, dnia : 27.02.2017

Przewodnicząca Komisji Konkursowej:
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki