+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:
1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Dziecięcym
2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Centralnej Izbie Przyjęć
3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.oo do 7.25
oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w:
w Oddziale Dziecięcym
w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz).

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 02/07/2019 z dnia 10.07.2019 r.
informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

W ZAKRESIE:
1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Dziecięcym
Lek. med. Paulina Ruszkiewicz

2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Centralnej Izbie Przyjęć
– nie wpłynęła żadna oferta

3. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Dziecięcym:
Lek. med. Paulina Ruszkiewicz

4. w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz).
– nie wpłynęła żadna oferta

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 25.07.2019
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Skip to content