Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Świadczenie usług lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 05/03/2018 z dnia 18.03.2018r.

informuje, że wpłynęła i została przyjęte oferta:

Świadczenie usług lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej

  • lek. med. Anna Kołodziejska

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 30.03.2018

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki