+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

  1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale chirurgicznym
  2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej
  3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25

w oddziale:
– chirurgicznym
– centralnej  izbie przyjęć  ( dyżur P.O.Z.).

  1. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsaw Chodzieży  Nr 02/05/16  z dnia 20.05.2016r.

informuje, że  zostały  przyjęte oferty na udzielanie świadczeń:

Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale chirurgicznym        – lek. med. Marek Nowik

Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej      – lek. med. Marek Nowik

Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale chirurgicznym              – lek. med. Marek Nowik

Pełnienie dyżurów lekarskich w centralnej izbie przyjęć              – lek. med. Anna Malecka

Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym     – Teresa Fink

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia 27.05.2016

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Skip to content