Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, iż Szpital otrzymał dotacje finansową  w ramach umowy prewencyjnej z PZU w wysokości 2.000.000,00 złotych. W ramach przyznanych środków Szpital zakupił przewoźne cyfrowe ramię C OEC i stół operacyjny dla potrzeb oddziału urazowo-ortopedycznego oraz kliniczny cyfrowy ultrasonograf do diagnostyki pacjentów do głównej pracowni USG. Zakupiony w drodze przetargu nieograniczonego sprzęt zostanie dostarczony do Szpitala do dnia 22.02.2024 roku. Nowoczesny sprzęt to gwarancja wysokiej jakości udzielanych świadczeń oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 2.464.999,62 złotych, z czego 2.000.000,00 wyniosła dotacja, a pozostała kwota została pokryta ze środków własnych Szpitala.

rzecznik-praw-pacjenta-menu

Jak dojechać do szpitala ?

Rozmiar czcionki