Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 zgodnie z art. 13a uPzp

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub procedura Orientacyjna wartość zamówienia netto Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Trafostacja – dodatkowe zasilanie elektryczne roboty budowlane p. nieograniczony 140 000,00 kwiecień 2019

 

 

2. Dostawa endoprotez stawu biodrowego

 

dostawy p. nieograniczony 800 000,00 kwiecień 2019
3. Dostawa leków

 

 

dostawy p. nieograniczony 900 000,00 kwiecień 2019
4. Dostawa drobnego sprzętu medycznego

 

dostawy p. nieograniczony 480 000,00 kwiecień 2019
5. Dostawa płytek do zespoleń dostawy p. nieograniczony 300 000,00 październik 2019

 

 

6. Dostawa endoprotez stawu kolanowego

 

dostawy p. nieograniczony 760 000,00 grudzień 2019

Chodzież, dnia 14.02.2019r.

sporządził: Dariusz Dymek

zatwierdził: Krzysztof Szplit (dyrektor)

 

Załącznik – skan dokumentu: tutaj

Rozmiar czcionki