Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży unieważnia pozycję 3 ogłoszonego konkursu ofert z dnia 14 marca 2017 roku

„Świadczenie usług transportu sanitarnego, które obejmują: świadczenie usług transportu pacjentów do innych jednostek świadczących usługi medyczne w celu dalszego leczenia lub wykonania konsultacji, lub transportu p.o.z , lub przewozu pacjentów do domu zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz świadczenie usług transportu krwi i preparatów krwiopochodnych”.
Chodzież, dnia 21 marca 2017

Z-ca dyrektora
ds.ekonomiczno-administracyjnych
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki