Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Świadczenie usług pielęgniarskich i zarządzanie średnim personelem medycznym w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 01/11/15 z dnia 02.11.2015 r. w składzie:

1. Przewodnicząca – Aleksandra Ćwikła
2. Członek Komisji – Ewa Fleischer
3. Członek Komisji – Dariusz Dymek
4. Członek Komisji – Lidia Łochowicz

informuje, że została przyjęta oferta na udzielanie świadczeń pielęgniarskich : Bożena Linart

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia 9.11.2015

Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki