Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W  ZAKRESIE:

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo  do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:

– Centralnej  izbie przyjęć  ( dyżur P.O.Z.).

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa  w Chodzieży  Nr 04/11/16  z dnia 22.11.2016r.
informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.
Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia 29.11.2016

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki