+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs  i zaprasza pielęgniarki  do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:                 

  • Świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale wewnętrznym
  • Świadczenie usług położnej w oddziale położniczo-ginekologicznym
  • Świadczenie usług lekarskich w centralnej izbie przyjęć
  • Dyżury lekarskie w centralnej izbie przyjęć (dyżur P.O.Z.)

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala.
Wzór umowy  do wglądu w sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 22 lipiec  2016  do godziny 10.00

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2016   r.  o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy na świadczenie usług pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym  od  01.08.2016   do 31.07.2021 r.
Czas trwania umowy na świadczenie usług położnej w oddziale położniczo-ginekologicznym  od 01.08.2016 – 31.10.2016
Czas trwania umowy na świadczenie usług lekarskich /dyżury od 01.08.2016 – 31.07.2021.

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  tekst jednolity ( Dz. U. Nr 164 poz.1027 z 2008 r.).

Do pobrania: Oferta, ogłoszenie ( spakowane zip )

Chodzież dn. 12.07.2016
Dyrektor: Krzysztof Szplit

Skip to content