+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planowane jest brakowanie (zniszczenie):
• Indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Szpitalu Powiatowym im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży latach 1990 i 1991;
• Wyników badań histopatologicznych z lat 1999 – 2001;
• Wyników badań kolonoskopii i gastroskopii z lat 1999-2001, oraz rektoskopii 1998 -2000;
• Indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych na Oddziale Rehabilitacji, Szamocin, ul. Szpitalna 2.

 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Ruch chorych, Archiwista w siedzibie Szpitala przy ul. Żeromskiego 29 64-800 Chodzież lub drogą e-mailową szpital@szpital-chodziez.pl w terminie do dnia 14 listopada 2022 r. (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:00, w piątki od 7:30 do 14:00), tel. 67 28 26 708
Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., póz. 1127 z póź.zm.), oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, póz. 2069 z póź.zm.)

 

Skip to content