+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży

64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale urazowo-ortopedycznym (kod CPV: 85111000-0)

 

CZAS TRWANIA UMOWY 16.04.2024 – 31.12.2027

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221

Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: do 5.04.2024 do godziny 10:00.

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 5.04.2024 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych .

Pliki do pobrania

Dyrektor

Aleksandra Ćwikła

Skip to content