+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl
DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy oraz pielęgniarki do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach:
a) Urazowo-Ortopedycznym (kod CPV: 85111000-0, 85111100-1)
b) Rehabilitacyjnym (kod CPV:  85111400-4)
c) Wieloprofilowym z zakresu ginekologii (kod CPV: 85111300-3)
d) Położnictwa i neonatologii (kod CPV: 85111320-9)
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie oddziałem:
a) Urazowo-Ortopedycznym (kod CPV: 85111000-0, 85111100-1)
b) Dziecięcym (kod CPV: 85111000-0)
c) Wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej (kod CPV: 85111000-0, 85111100-1)
3. Pełnienie dyżurów lekarskich:
a) W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (kod CPV: 85111000-0)
b) W oddziale wewnętrznym (kod CPV: 85111000-0)
c) W oddziale dziecięcym (kod CPV: 85111000-0)
d) Wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej (kod CPV: 85111000-0, 85111100-1)
e) Wieloprofilowym z zakresu ginekologii (kod CPV: 85111300-3)
f) Położnictwa i neonatologii (kod CPV: 85111320-9)
4. Odczytu Holtera i EKG wysiłkowego przez lekarza chorób wewnętrznych (kod CPV: 85111000-0)
CZAS TRWANIA UMOWY 01.01.2024 – 31.12.2027

 

5. Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego (kod CPV: 85111000-0)
6. Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego i Centralnej Sterylizatorni (kod CPV: 85111000-0)
7. Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego i zarządzania personelem Bloku Operacyjnego (kod CPV: 85111000-0)
CZAS TRWANIA UMOWY 01.01.2024 – 30.06.2027

 

8. Odczytu zdjęć RTG przez lekarza radiologa (kod CPV:  85111000-0)
CZAS TRWANIA UMOWY 01.01.2024 – 31.03.2024

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: do 21.12.2023 do godziny 10:00.
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 21.12.2023 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.

 

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit
Skip to content