+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy oraz pielęgniarki do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale:

a) Wewnętrznym (kod CPV: 85111000-0)

2.   Pełnienie dyżurów lekarskich:

a) W oddziale wewnętrznym (kod CPV: 85111000-0)

CZAS TRWANIA UMOWY 01.02.2024 – 31.12.2027

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: do 25.01.2024 do godziny 10:00.
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 25.01.2024 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych .

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

Skip to content