Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza pielęgniarki do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

Poradniach specjalistycznych oraz kompletowanie danych do realizowanego przez Szpital Projektu

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umowy do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: 27.07.2018 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy: 01.08.2018 do 31.07.2021

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki