Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.

Czas trwania umowy: 01.08.2022 – 31.12.2024

2. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Wieloprofilowym z zakresu Chirurgii Ogólnej.

3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 – 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w oddziale Wieloprofilowym

z zakresu Chirurgii Ogólnej.

4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej.

Czas trwania umowy: 01.08.2022 – 30.06.2026

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzory umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: 27.07.2022 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

Rozmiar czcionki