+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale urazowo – ortopedycznym

2. W zakresie dyżurów lekarskich .
    – dyżur w Centralnej Izbie Przyjęć

CZAS TRWANIA UMOWY: 25.01.2023 – 31.12.2024

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzory umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: 24.01.2023 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

 

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

 

Skip to content