Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych
2. W zakresie dyżurów lekarskich

• dyżur w centralnej izbie przyjęć
• dyżur w oddziale wewnętrznym
• dyżur w oddziale wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej

3. Odczytów badań tk wraz z opisem, opisów zdjęć rtg, wykonywania badań Doppler wraz z opisem
4. Udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem:

• chorób wewnętrznych
• położniczo – neonatologicznym

CZAS TRWANIA UMOWY: 01.01.2022-30.06.2025

5. Świadczenia usług pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
6. Świadczenia usług pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

CZAS TRWANIA UMOWY: 01.01.2022-31.12.2024

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzory umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: 20.12.2021 do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2021 r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki