Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 07:25
oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w: w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz).

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: do 07.07.2021 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy: 08.07.2021 do 31.12.2024

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

 

Rozmiar czcionki