+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielania świadczeń lekarskich w oddziale wewnętrznym
2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Centralnej Izbie Przyjęć

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl, umowa do wglądu w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 07.07.2017r. do godziny 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2017r. o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy od 11.07.2017 r. do 31.12.2021 r.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164 poz.1027 z 2008 r. ze zm.).

 

Dyrektor

Krzysztof Szplit

Skip to content