Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i  zarządzanie oddziałem

– urazowo-ortopedycznym

– chirurgii ogólnej

– dziecięcym

 

2. Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale:

– urazowo-ortopedycznym

– położniczo-ginekologicznym

– rehabilitacyjnym

– chirurgicznym

– dziecięcym

 

3. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15:00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w oddziale:

– położniczo-ginekologicznym

– chirurgicznym

– wewnętrznym

– dziecięcym

– izbie przyjęć

– anestezjologii i intensywnej terapii

– ratownictwo medyczne

 

4. Odczyt Holtera , odczyt EKG

 

oraz zaprasza pielęgniarki ( pielęgniarzy)  do składania ofert na:

 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zabiegowego.

2. Nadzór pielęgniarski i wykonywanie czynności w centralnej sterylizatorni oraz świadczenie usług na bloku operacyjnym.

3. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale chirurgii ogólnej.

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221

Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: 17.06.2019  do godziny 10:00.

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu  17.06.2019  r.  o godzinie 12.oo w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy  od 01.07.2019   do 31.12.2023  r.

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

 

 

Dyrektor

Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki