Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
    w oddziale:

         – centralnej izbie przyjęć ( dyżur poz).

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umowy do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: 6 marca 2017 do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 06.03.2017 do 31.12.2017 r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ).

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki