+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Chirurgii Ogólnej
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w:

  • oddziałach chirurgicznych
  • centralnej izbie przyjęć ( dyżur poz)

3. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej
4. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

  • oddziale wewnętrznym
  • oddziale chirurgii ogólnej

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzory umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub przesłania na adres maila.

Terminy składania ofert:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Chirurgii Ogólnej – do 28 czerwca 2018 do godziny 10:00

2. Pełnienie dyżurów lekarskich:

– oddziałach chirurgicznych
– centralnej izbie przyjęć ( dyżur poz)

do 28 czerwca 2018 do godziny 10:00

3. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej do 28 czerwca 2018 do godziny 10:00

Czas trwania umowy od 01.08.2018 do 31.07.2022r.

4. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

– Oddziale wewnętrznym
– Oddziale chirurgii ogólnej

do 28 czerwca 2018 do godziny 10:00

Czas trwania umowy od 1.07.2018 do 31.12.2019

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Oferenci są związani ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

 

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Skip to content