+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:30 do 7:00 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:00 – 7:00:

  • w oddziałach chirurgicznych

3. Udzielanie świadczeń położnej:

  • w oddziale położniczo-ginekologicznym.

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: 26.04.2018 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy zgodnie z ofertami konkursowymi.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ze zm. ).

 

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Skip to content