Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem położniczo-ginekologicznym
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:30 do 7:00 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:00 – 7:00 w oddziale:

  • Oddziale wewnętrznym
  • Centralnej Izbie Przyjęć  ( dyżur p.o.z )

3. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej 
4. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

  • Oddziale Anestezjologii i  Intensywnej Terapii
  • Centralnej Izbie Przyjęć

 Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej  www.szpitalchodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: 22 grudnia 2017   do godziny 10:00
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 22 grudnia  2017r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Czas trwania umowy  zgodnie z ofertami konkursowymi.
Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ze zm. ).

 

Dyrektor

Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki