Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie badań z zakresu bakteriologii dla Szpitala.

2. Świadczenia medyczne z zakresu nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej
    – miasto i gmina Chodzież
    – miasto i gmina Szamocin
    – miasto i gmina Margonin
    – gmina Budzyń.

3. Świadczenie usług transportu sanitarnego, które obejmują: świadczenie usług transportu pacjentów do innych jednostek
świadczących usługi medyczne w celu dalszego leczenia lub wykonania konsultacji, lub transportu p.o.z , lub przewozu
pacjentów do domu zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz świadczenie usług transportu krwi i preparatów krwiopochodnych.

4. Zabezpieczenie transportu medycznego ( ratownik kierowca).

5. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
    – w oddziałach chirurgicznych
    – w centralnej izbie przyjęć ( dyżur poz)

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala.
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Termin składania ofert: 29 marzec 2017 do godziny 10.00
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umów : 01.04.2017 – 31.03.2020

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164 poz.1027 z 2008 r.ze zm.).

Dyrektor
Krzysztof Szpli

Rozmiar czcionki