Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25

 

w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz).

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: do 24.02.2020 do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2020r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy: 01.03.2020 do 31.12.2022

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki