Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.Udzielania świadczeń lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym
2.Udzielanie świadczeń lekarskich :

– odczyty badań TK
– odczyty zdjęć rtg
– wykonywanie badań Doppler wraz z opisem

3.Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w dziale anestezjologii
4.Świadczenie usług pielęgniarskich wraz z koordynacją pracy w dziale anestezjologii

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl, umowa do wglądu w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert:24.07.2017 do godziny 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2017r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy od 01.08.2017r. do 31.12.2021r.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164 poz.1027 z 2008 r. ze zm.).

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki