+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29


Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy i pielęgniarki  do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25

    w: Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz).

2. Świadczenie usług pielęgniarskich w Pracowni Endoskopowej

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: do 25.10.2019 do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy: 01.11.2019 do 31.08.2023
Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.

Pliki do pobrania (ogłoszenie, oferta)

 

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Skip to content