Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych  diagnostycznych  kardiologicznych
  2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.00 do 7.25oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale wewnętrznym

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221.
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: 18 stycznia 2017   do godziny 10.00
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2017 r.  o godzinie 11.oo w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy  zgodnie z ofertą  konkursową.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ze zm. ).

Dyrektor: Krzysztof Szplit
Chodzież, dnia 10.01.2017

Rozmiar czcionki