Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń położnej w:

  • Oddziale Dziecięcym

2. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

  • Oddziale Wewnętrznym

3. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umowy do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: 25.07.2018 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 1.08.2018 do 31.12.2019

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

 

 

Dyrektor

Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki