Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

 

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy, pielęgniarki, techników rtg, ratowników kierowców do składania ofert w zakresie:

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem rehabilitacyjnym
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w:
– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Oddziale urazowo-ortopedyczny
– Pediatrii i Neonatologii
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopowej
4. Lekarz epidemiolog
5. Odczytu zdjęć rtg przez lekarza radiologa
6. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w oddziale:
– anestezjologii i intensywnej terapii
– wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej
– wewnętrznym
– centralnej izbie przyjęć / dyżur poz
7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni rtg i tomografii komputerowej przez techników
8. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Wewnętrznym
9. Zabezpieczenie transportu medycznego (ratownik kierowca)

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzory umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: 21.12.2020 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu
ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2024 roku.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

 

Rozmiar czcionki