+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń położnej w:

  • Oddziale  położniczo – ginekologicznym

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umowy  do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: 28.05.2018 do godziny 10:00.
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 01.06.2018 do 31.12.2018

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ze zm. ).

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

Skip to content