Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej
  2. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00  do 7.25  oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25  w:

– centralnej  izbie przyjęć  ( dyżur poz)
– w oddziałach chirurgicznych

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/28292210. Wzór umowy do wglądu w sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 20 listopad 2017   do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Czas trwania umowy od 22 listopada 2017 do 31.12.2021 r. (dyżury).
Czas trwania umowy  od 01.12.2017 – 31.03.2018 ( świadczenie usług w oddziale chirurgii ogólnej )
Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz.U.2017 poz.1938 ze zm.).

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki