Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Chirurgii Ogólnej.
2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w:

– oddziałach chirurgicznych

4. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:30 do 7:30 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:30 – 7:30 w:

– oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umowy do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: do 25 maja 2018 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 01.06.2018 do 30.06.2022r.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017 poz.1938 ze zm.).

 

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki