Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarz epidemiolog
  2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  3. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej
  4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym
  5. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych
  6. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni RTG i USG
  7. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej
  8. Udzielanie świadczeń lekarskich – Nadzór nad gospodarka krwią
  9. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.00 do 7.25  oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25

w oddziale:
–  Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Chirurgicznym
– Centralnej  Izbie Przyjęć  ( dyżur P.O.Z.).
– Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni RTG i Pracowni Tomografii  Komputerowej
– Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Zarządzanie średnim personelem medycznym – blok operacyjny
– Zarządzanie średnim personelem medycznym – oddział chirurgii ogólnej

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67 28 29 221
Pliki do pobrania ( DOCX, spakowane zip ) tutaj
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: 19 grudnia 2016   do godziny 10.00

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 19 grudnia  2016  r.  o godzinie 11.oo w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Czas trwania umowy  zgodnie z ofertami konkursowymi.
Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ze zm. ).

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Chodzież, dnia 06.12.2016

Rozmiar czcionki