Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej prowadzi opiekę nad pacjentami w systemie całodobowym. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza specjalisty (ortopedii, neurologii, neurochirurgii, specjalisty rehabilitacji medycznej), w trybie planowym. Przyjęcie do szpitala podlega kolejce i jest ustalane przez zarządzającego oddziałem.
Całość hospitalizacji dla osób ubezpieczonych (w tym także dla osób posiadających ważne ubezpieczenie EU) jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktu Szpitala z NFZ z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych.

Oddział rehabilitacji znajduje się przy ul. Bosej 2, 64-800 Chodzież.

KOLEJKA OCZEKUJĄCYCH

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wszystkie procedury medyczne wykonywane w trybie planowym podlegają zapisowi do kolejki oczekujących.
Zapis do kolejki oczekujących prowadzi sekretariat oddziału w porozumieniu z lekarzem specjalistą zatrudnionym w oddziale. Wpis na listę oczekujących jest możliwy na podstawie oryginału ważnego skierowania do szpitala wystawionego przez lekarza.
Oryginał skierowania jest zatrzymywany w oddziale do momentu realizacji świadczenia lub rezygnacji pacjenta z oczekiwania na wykonanie procedury medycznej.
W przypadku przesłania pocztą wydrukowanego e-skierowania, prosimy dopisać numer telefonu komórkowego. Jest to warunek konieczny, aby prawidłowo zapisać pacjenta do kolejki

Zasady zapisu pacjentów do kolejki oczekujących ze skierowaniem o statusie „PILNE”

Pacjent ze skierowaniem „PILNE” z poradni od lekarza specjalisty jest zobowiązany dostarczyć uzasadnienie pilnej rehabilitacji, wystawione przez lekarza kierującego. Skierowanie należy dostarczyć osobiście wraz z historią choroby. Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie.
Powyższe zasady nie dotyczą pacjentów po zabiegach operacyjnych ortopedycznych, neurochirurgicznych oraz po amputacjach kończyn do 6 miesięcy od zabiegu.

Kontakt w sprawie zapisu do kolejki oczekujących – tel. 67 28 26 793 ( sekretariat ), a także osobiście  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00.

 

Najczęściej występujące jednostki chorobowe leczone na oddziale rehabilitacyjnym:

 • Stan po zabiegach wymiany stawów biodrowych, kolanowych i innych
 • Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
 • Choroby zwyrodnieniowe wielostawowe/RZS
 • Udary mózgowe
 • Sclerosis multiplex
 • Neuropathie, nerwobóle, niedowłady, migreny, stany po polio
 • Stany po złamaniach (przedłużony zrost kostny)
 • Osteoporoza
 • Stany po operacjach metodą artroskopową i tradycyjną (leczenie przykurczów stawowych i zaników mięśniowych)
 • Stany po urazach kręgosłupa
 • Stany po amputacjach kończyn
 • Leczenie skolioz i wad postawy
rzecznik-praw-pacjenta-menu

Jak dojechać do szpitala ?

Kontakt z oddziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji
ul. Bosa 2
64-800 Chodzież
tel. 67 28 26 793

.

Kadra zarządzająca oddziałem

Zarządzający oddziałem
lek.med. Jacek Bućko
(specjalista rehabilitacji)
tel. 67 28 26 795
Zastępca zarządzającego
lek.med. Michał Kardacz
(specjalista rehabilitacji)
tel. 67 28 26 796
Pielęgniarka oddziałowa
mgr Edyta Heiman
tel. 67 28 26 793
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej powstał dzięki współfinansowaniu przez: Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez realizację projektu: „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”.

Witryna internetowa projektu: www.projekt.szpital-chodziez.pl

Rozmiar czcionki