+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem rehabilitacyjnym
  1. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:
    – wewnętrznym
    – centralnej izbie przyjęć ( dyżur P.O.Z.).

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – tel. 67 28 29 221

Wzór umowy do wglądu w Sekretariacie Szpitala.
Do pobrania warunki umowy oraz ogłoszenie [tutaj – warunki, ogłoszenie, plik docx WORD]

Termin składania ofert: 24 luty 2016 do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2016 r. o godzinie 12.oo w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy od 01.05.2016 do 31.12.2020 r. dla O. Rehabilitacji ) oraz 1.03.2016 do 31.12.2020 dla dyżurów P.O.Z.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ).

Chodzież dn. 2016-02-12
Dyrektor: Krzysztof Szplit

Skip to content